Vertrouwd

maar met een nieuw jasje
OM ZIJN GOEDE CONCURRENTIEPOSITIE TE BEHOUDEN IS Van der linden MET INGANG VAN 2020 OFFICIEEL ONDERDEEL GEWORDEN VAN DE HEILBRON-organisatie. “de naam wijzigen naar Heilbron Bocholtz zien we als heel positief. Het straalt uit dat we nóg meer mogelijkheden kunnen aanbieden”.

 

In gesprek met Roger van der Linden, Jesse Canisius en Frans Hoffmann, drie bekende gezichten bij Van der Linden, passeren de belangrijkste overwegingen bij het maken van deze stap de revue.

 

Voormalig directeur Roger van der Linden legt uit: “We zijn altijd op zoek geweest naar nieuwe en betere mogelijkheden om het verzekeren en andere financiële dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Dit om onze relaties compleet te bedienen en te voorzien van de juiste adviezen met de beste producten. Daarbij heeft het inkoopvoordeel altijd aandacht gehad. Door het aansluiten bij de Heilbron-organisatie hebben we dit gewaarborgd en kunnen we onze klanten blijvend voorzien van scherpe tarieven, onafhankelijkheid en goede voorwaarden.”

 

Lees meer 

Hunink Dorgelo

“Heilbron Groep is in juni 2021 gefuseerd met de Voogd & Voogd Groep. De nieuwe naam is Alpina Group, een topspeler binnen de markt van tussenpersonen in verzekeringen. Deze bundeling van krachten is een logisch gevolg omdat je in de praktijk ook steeds meer verzekeraars ziet samenklonteren. Als assurantietussenpersoon hebben we dus ook schaalgrootte nodig om een goede inkoop voor onze klanten te kunnen blijven afdwingen. Door deze strategische keuze kunnen we onze relaties ook in de toekomst van de juiste verzekeringen blijven voorzien.”

 

Hij vervolgt: “Ook in het management hebben we stappen gezet. De leiding van het kantoor is overgedragen aan Jesse Canisius, die al jaren actief is als adviseur en nauw verbonden is met alle zaken in en om ons bedrijf. Een volgende logische stap is onze naamswijziging naar Heilbron Bocholtz. Zelf blijf ik voorlopig als pensioenadviseur verbonden aan Heilbron Bocholtz. Daarnaast heb ik binnen de Alpina Group nog andere taken. Ook blijf ik voorzitter van Adfiz, de branchevereniging van financieel onafhankelijk adviseurs. Hiermee houd ik goed overzicht over de ontwikkelingen binnen de markt.”

 

Korte lijnen

Kantoordirecteur Jesse Canisius licht toe waarom hij juist blij is dat voor Heilbron is gekozen.: “Het is een bedrijf dat goed aansluit bij onze missie en visie. Lokaal gevestigd én met persoonlijke aandacht voor de klant. Tegelijkertijd is er digitaal steeds meer mogelijk. We combineren het positieve van beide. Dus bijvoorbeeld communiceren via een Digitale Polismap met goede digitale processen, maar met onverminderde persoonlijke aandacht, lokale aanwezigheid en betrokkenheid bij de klant. Dat zijn een heleboel woorden, maar het komt erop neer dat als een klant ons nodig heeft, hij ook direct contact heeft met onze adviseur of schadebehandelaar. De lijnen blijven dus kort en vooral persoonlijk, dat vinden we enorm belangrijk en prettig.”

 

Zakelijk adviseur Frans Hoffmann vult aan: “Iemand die ons belt om een schade te melden, kan bij ons zijn verhaal doen. We zijn oprecht betrokken en klanten waarderen dat enorm. Zeker in situaties die emoties oproepen wil je niet verdwaald raken in een ingewikkeld keuzemenu, chatten of tegen een robot praten. Dan wil je een luisterend oor en iemand die jouw belang centraal stelt en direct voor je aan het werk gaat.”

 

Jesse vervolgt: “Medewerkers van Heilbron hebben dezelfde klanthouding en werkmentaliteit als bij Van der Linden. We hebben elkaar leren kennen en voelden gelijk een match. Iedereen is even vriendelijk en behulpzaam. We willen allemaal de klant zo goed mogelijk helpen en als je dat voelt, dan weet je dat het goed zit. Een logisch gevolg van onze aansluiting is de naamswijziging naar Heilbron Bocholtz. Natuurlijk zit het Van der Linden-DNA ook in ons bloed, maar de naam wijzigen naar Heilbron Bocholtz zien we als heel positief. Het straalt uit dat we nóg meer mogelijkheden kunnen aanbieden. Eigenlijk is het alleen een nieuw jasje; een nieuwe naam, logo en frissere uitstraling van ons kantoor. Dat is het enige verschil. Een relatie zal nog steeds met de bekende, vertrouwde adviseurs contact hebben. Ook onze dienstverlening blijft als vanouds. Net als ons adres in Bocholtz en ons telefoonnummer.”

 

Automatisering

Een goed geautomatiseerd systeem, waarbij de veiligheid van klantgegevens zeker is, vereist steeds grotere investeringen. Ook wat dat betreft biedt de overname door Heilbron voordelen. “We werken met innovatieve systemen waardoor we beter in staat zijn om producten met elkaar te vergelijken”, laat Jesse weten. 

 

“De verbetering van de Digitale Polismap is ook een heel gunstige. We bieden onze relaties hiermee de mogelijkheid om, waar je ook wil, je documenten online in te zien. Ook eenvoudig een wijziging doorgeven of een vraag stellen is een pré. Daar kunnen wij dan persoonlijk op reageren. Dat kan via een e-mail maar uiteraard ook met een telefoontje of persoonlijk gesprek. Ik nodig dan ook iedereen uit om een Digitale Polismap aan te vragen bij ons!”

 

 

Uitbreiding specialistische kennis

Hoewel het kennisniveau van alle Van der Linden-medewerkers hoog is, is er via Heilbron nog meer specialistische kennis voorhanden. Roger: “Bij heel specifieke risico’s, die niet in het standaard palet van verzekeraars zitten, moesten we voorheen soms naar een buitenlandse verzekeraar of de beurs voor verzekeringstechnische oplossingen. Een grotere organisatie heeft ook op dat gebied toegevoegde waarde. Het persoonlijke klantcontact van de adviseur in de binnendienst blijft, maar de hulp van een gespecialiseerde collega is eenvoudig en snel in te roepen.” Frans vult aan: “In het afgelopen jaar hebben we al veel van elkaar geleerd. Dat is mooi om te zien. Wat de één beter heeft geregeld, wordt overgenomen door de ander en andersom. Dat werkt verfrissend.” Jesse: “We hebben in Bocholtz een team met heel kundige en enthousiaste collega’s, dat we nóg beter kunnen door samen te werken met specialisten op andere Heilbron-kantoren is mooi om te zien.”

‘Alleen een nieuw jasje. Bekende, vertrouwde adviseurs blijven. En ook onze dienstverlening verandert niet.’

Klantwaardering

“Kortom”, vat Jesse samen, “voor onze relaties verandert er nauwelijks iets. Ik ben benieuwd naar het antwoord als we onze relaties over een jaar vragen wat ze ervan hebben gemerkt. Mijn inschatting is dat de persoonlijke dienstverlening gelijk is gebleven, dat zaken rondom automatisering gemakkelijker zijn geworden en dat relaties de toegevoegde waarde van het bredere aanbod waarderen. De synergie tussen de bedrijfsonderdelen verzekeringen en hypotheken zal onverminderd blijven. Dat is juist altijd een meerwaarde van Van der Linden geweest.” “Mensen willen nog steeds ontzorgd worden. Een kreet die je veel hoort, maar voor ons betekent het dat we goed luisteren naar wat onze klant wil en daarvoor een oplossing zoeken. Het gaat daarbij niet per se om onze oplossing, maar om wat de klant wenst. Die kwaliteit en dat serviceniveau handhaven, vinden we ongelooflijk belangrijk”, aldus Frans. Roger vult aan: ”Uit de reviews van klanten weten we dat zij onze dienstverlening momenteel hoog waarderen. En daar zijn we natuurlijk best trots op, het heeft ook onze dagelijkse aandacht dat zo hoog te houden.”

 

Ambities voor de toekomst

Heilbron, met als sterk moederbedrijf Alpina Group, is de juiste partner voor Van der Linden om zijn klanten nu en in de toekomst landelijk toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden. Maximale dienstverlening met de juiste producten. Ook als het gaat om pensioenen en hypotheken. “De schaalvergroting maakt dit mogelijk. Zo kunnen we het aan op een markt waarin het steeds moeilijker wordt om zaken verzekerd te krijgen. Verzekeraars trekken zich immers steeds verder terug. En dat vereist een goede interne organisatie, inclusief automatisering en beveiliging van privacygevoelige gegevens.

 

Momenteel zitten we landelijk in de top 3 van intermediaire verzekeringsbedrijven en dat willen we minimaal zo houden. Maar we kijken ook omhoog. Dat vraagt dat we slagvaardig inspelen op ontwikkelingen in de markt en continu innoveren” aldus Roger. “Zo ontwikkelen wij een interessante propositie op het gebied van verzuimverzekeringen. Ook op het gebied van arbodienstverlening is Heilbron inmiddels een grote speler. Dat biedt weer voordelen voor onze zakelijke klanten met die verzuimverzekering. Aan een nieuw pakket aan schadeverzekeringen voor de mkb’er en de particuliere klant wordt ook gewerkt. Allemaal zaken waar we over nadenken en volop mee bezig zijn. Het uitgangspunt is steeds om onze relaties nog breder en professioneler van dienst te kunnen zijn. Wij zijn in ieder geval klaar voor de toekomst!” besluit Jesse.

Naar boven 

Interview directie

 
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...