HR | Cultuur Kernteam

 

 

Begin april hebben wij jou via een enquête gevraagd je stem te laten horen waar het gaat om onze cultuur. Allereerst willen we iedereen die heeft deelgenomen bedanken voor de moeite. Zetten we het aantal ontvangen reacties af tegen de relatief korte tijd die er was om de enquête in te vullen, kunnen we concluderen dat dit onderwerp leeft! Er hebben 542 medewerkers deelgenomen, wat een zeer mooi resultaat is. Dat zorgt er voor dat we op goede inzichten hebben gekregen. Een aantal van deze inzichten lees je alvast hieronder:

 • Beloning
  Het merendeel geeft aan dat zij naast het hebben van goede arbeidsvoorwaarden vooral veel waarde hecht aan de inhoud/uitdaging in het werk (339 - 62,5%) en de onderlinge sfeer (336 - 62%).
 • Communicatie
  Het merendeel (275 – 51%) kijkt iedere dag op Intranet om op de hoogte te zijn/blijven van hetgeen vanuit de organisatie plaatsvindt.
 • Persoonlijke ontwikkeling
  Het merendeel (412 – 76%) is bereid om ook buiten werktijd een cursus/opleiding te volgen.
 • Diversiteit/inclusie
  Het overgrote merendeel (466 – 86%) geeft aan dat iedereen in het team erbij hoort ongeacht diens achtergrond.

 

Subgroepen

Binnen het Cultuur Kernteam is zoals eerder aangegeven in subgroepen hard gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 • Verduidelijken kernwaarden in wenselijk gedrag
 • Opstellen van kernprofielen
 • Vertaling employer value naar employer branding
 • Arbeidsvoorwaarden en beleid in lijn brengen met cultuur / kernwaarden
 • Vormgeven van een Alpina Academy
 • Ontwikkelen en implementeren van een overleg- en afstemmingsstructuur

 

Adviesrapport

De eerste adviezen zijn intussen in concept uitgewerkt. Afgelopen dinsdag hebben we alle adviezen aan elkaar gepresenteerd en kort doorgenomen. Uiteraard worden de resultaten vanuit de enquête nog in de adviesrapporten verwerkt voordat we deze met het bestuur/de directie delen. Dit staat op de planning voor begin mei. In de 2e helft van mei kunnen wij jou verder informeren over de uitkomsten en het vervolg. Vanuit het Cultuur kernteam is er hard gewerkt en wij zien er dan ook naar uit om jou hierin mee te nemen. 

 

Naar boven 
lange pagina_430

Cultuur Kernteam

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...