Foto breed

Risk

Vanaf de startdatum van de fusie in juni 2021 hebben de verschillende teams onder het cluster Risk (Compliance, Juridische Zaken, Fraude/CDD, Privacy en Internal Audit) veel tijd en energie gestoken in het uitdenken en implementeren van het nieuwe fundament. Dit heeft als resultaat een aantal basisdocumenten opgeleverd. Met dit fundament is duidelijk geworden wat de organisatie van de teams mag verwachten maar ook wat de teams verwachten van de organisatie. Belangrijk uitgangspunt is dat de teams zich presenteren als business partner, waarbij zij in zeer nauwe samenwerking met andere clusters zorgen voor een organisatie die aantoonbaar ‘in control’ is. Binnenkort volgt een nadere introductie van de verschillende teams. Dit helpt om alle medewerkers van Alpina Group duidelijk te maken waar het cluster Risk voor staat en waar je eventuele vragen het beste kunt stellen. 

 

De komende tijd worden de teams meer en meer zichtbaar, onder andere door bezoeken aan advieskantoren en awarenesstrainingen. De teams richten zich ook op het implementeren van nieuwe tooling, zoals Legisway voor Juridische Zaken en Fully In Control voor Compliance & Internal Audit.  Deze tooling draagt bij een aan overzichtelijkere en efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden. Leuk om te melden is dat de applicatie van Fully in Control is ontwikkeld en wordt onderhouden door een vennootschap waar Alpina Group een belang in heeft!

 

Data

Ook het datateam is direct na fusiedatum begonnen en er zijn intussen enorme stappen gezet. Zo heeft het datateam een nieuw centraal dataplatform ontwikkeld, waar op dit moment meer en meer databronnen op ontsloten worden. Uiteindelijk vervangt dit platform de bestaande dataplatformen. Daarnaast heeft het datateam drie informatieproducten ontwikkeld, waarbij management- en stuurinformatie van verschillende bedrijfsonderdelen en op basis van éénduidige datadefinitie wordt ontsloten. Hiermee leggen we een belangrijke basis voor een veel beter gebruik van onze data. En daarbij houdt ons ’special forces’- team de winkel draaiende! Maar het mooiste resultaat van de afgelopen maanden sinds de fusie is dat het datateam een hecht team is geworden, waarbij iedereen met heel goede ideeën meebouwt aan een nieuwe datawereld binnen Alpina Group. #dekrachtvansamen. 

 

Patrick de Jong

CRO

Naar boven 
lange pagina_430

Risk & Data

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...