VOORWOORD

 

 

Voorwoord_799

Beste Alpinist,

 

Aan mij de eer om je welkom te heten in het eerste online magazine voor alle medewerkers van Alpina Group. We hebben dit magazine in het leven geroepen omdat we graag vanuit alle afdelingen jou op de hoogte willen houden. En ook omdat we ons realiseren dat er behoefte is aan communicatie. Een middel als dit geeft net wat meer ruimte voor achtergronden dan berichten op de verschillende intranetten. Bovendien kunnen we hier mooie afbeeldingen toevoegen wat weer prettiger leest. Zoals het er nu naar uitziet kun je dit online magazine 3 tot 4 keer per jaar in jouw mail verwachten. In deze eerste editie zie je met name verschillende directieleden staan. De volgende keer willen we ook meer medewerkers aan het woord laten. 

 

Ook aan mij de eer om het eerste artikel van ons nieuwe magazine te schrijven. En ik heb meteen een serieus onderwerp met jullie te bespreken. Ik ben me er namelijk zeer van bewust dat er erg veel speelt binnen ons bedrijf. We zitten in een fase van integratie waarin nog niet alles goed gaat. Sterker nog, in een fase waarin sommige collega’s zich zelfs niet gelukkig voelen in hun job. Misschien geldt dat ook wel voor iemand bij jou in het team of voor jouzelf. We kunnen dat helaas niet direct veranderen maar we willen wel graag transparant zijn en deze signalen serieus nemen. 

 

Dat is ook een van de redenen waarom de enquête vanuit het Cultuur Kernteam is uitgezet. We gaan heel zorgvuldig naar de ontvangen input kijken en willen daar ook echt iets mee doen waar dat binnen onze mogelijkheden ligt. Wat we alvast gedaan hebben is binnen bestuur en directie over het huidige sentiment spreken. We hebben onder andere met elkaar afgesproken dat we zelf inclusief de kantoorleiding weer meer zichtbaar willen zijn op de werkvloer nu dat ook weer kan. Spreek ons daar ook gerust aan! Daarnaast gaan we binnen een aantal afdelingen actief in gesprek met de medewerkers. We willen je nadrukkelijk oproepen om je zorgen, irritaties of wat er dan ook op je hart ligt te bespreken met je leidinggevende. Als je je niet uitspreekt, is het helpen of begeleiden een stuk moeilijker. 

 

Daarnaast is onze afdeling HR natuurlijk permanent bezig om op hun terrein het juiste klimaat te creëren waarin we samen goed en fijn kunnen werken. Vanuit HR wordt ook het Cultuur Kernteam gedreven. In dit team zijn alle hoeken van ons bedrijf vertegenwoordigd. Zij werken aan het in kaart brengen van wie we willen zijn, hoe we met elkaar om willen gaan, waar we voor staan en hoe dit zich uit in cultuur en ongeschreven gedrag. Lees vooral ook de artikelen van onze HR directeur Waldo Consen in dit magazine voor meer info.

 

Tot slot wil ik je ook oproepen om de mooie ontwikkelingen en de successen te blijven zien én met elkaar te vieren. Want we zijn en blijven een geweldig mooie organisatie met legio mogelijkheden. Hierover lees je onder andere meer in het artikel van Bas van Twillert (CCO). Successen vieren maakt ons trots en draagt er aan bij dat we graag bij Alpina Group willen horen. Van die gedachte word ik persoonlijk erg gelukkig. En last but not least: vieren doen we met elkaar natuurlijk ook op vrijdag 3 juni. Ik reken erop jou daar te zien en kijk er naar uit! Als je je nog niet hebt aangemeld, doe dat dan alsnog. Voor nu veel leesplezier gewenst.  

Voorwoord_809
Naar boven 
lange pagina_430

Voorwoord

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...