HR | NIEUWS

 

 

HR

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Samen met de leden van de Commissie arbeidsvoorwaarden hebben we een goed (eerste) overleg gehad om de route uiteen te zetten voor het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. We hebben hierbij zowel stilgestaan bij de belangen vanuit de werkgever als die van de COR (zij behartigen de belangen van de werknemer). Deze belangen hebben we in een belangenkaart gezet. We hebben hierbij vastgesteld dat het goed is om ook de uitgangspunten vast te leggen voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. Vervolgens hebben we gekeken naar waar we nu staan; wat is er al bekend en in beeld? Vanuit HR zijn alle huidige voorwaarden in een overzicht gezet. De insteek is dat we vanuit onze (wederzijdse) belangen maar ook de vastgestelde uitgangspunten een nieuw, modern en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket ontwikkelen voor iedereen binnen Alpina Group. Vervolgens kunnen we de huidige voorwaarden hier tegenaan houden en kijken hoe we dit gaan harmoniseren.
Dit traject willen en moeten we zorgvuldig aanpakken. Dit vergt tijd maar ook specifieke kennis en expertise. Waar nodig zullen we ons ook door een deskundige (externe) partij laten bijstaan. Zo kunnen we toetsen of onze uitwerking voldoet aan de uitgangspunten en deze vergelijken (benchmarken) met branchegenoten.

 

Management development (Leiderschapstraining)

Een fusie en groeien brengt veel uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is ervoor te zorgen dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en samen ‘de kar willen trekken’. Dit vraagt om een heldere visie van de directie op leiderschap en sterke leiders die het voortouw nemen. Het leiderschapsprogramma is erop gericht om de leidinggevenden binnen Alpina Group als ‘key-spelers’ te helpen om alle medewerkers naar de top te krijgen! Samen met Meglio (onderdeel van Alpina Group) ontwikkelen we een programma dat ons hierbij verder kan helpen. Op korte termijn hoor je meer over hoe dit er inhoudelijk uitziet en welke medewerkers hieraan gaan deelnemen.

 

 

Waldo Consen

Directeur HR

 

 

Naar boven 
lange pagina_430

HR

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...